У 2020 під час пандемії світ швидко перейшов на віддалену роботу, відеоконференції і дзвінки. У людей з'явився цифровий образ, він існував і раніше, але найбільш чітке візуальне вираження отримав саме в відеодзвінках. У людини з'явилося ще одне "я" - я в відеодзвінків, практично обов'язковий віртуальний образ-маска, який транслюється світу і міг би стати ще однією папкою в категоріях Августа Зандера. 
  Для документування образів я вибрав найбільш чистий фотографічний спосіб зйомки - контактний аналоговий друк. При контакті монітора з фотопапером створюється матеріальна копія віртуального вигаданого образу, а серія фотографій перетворюється в нескінченну мангу про життя в мережі.
  In 2020, during the pandemic, the world has quickly switched to remote work, video conferencing and calls. People had obtained a digital image and, although it existed before, the clearest visual expression of it has incarnated in video calls. The man has an alter ego  in video calls, almost a mandatory virtual image-mask, which is broadcast to the world and could become another folder in the categories of August Sander.

  To document the images, I have chosen the purest photographic method of shooting  contact analog printing. As soon as the monitor comes in contact with photo paper, it creates a material copy of a virtual fictional image and a series of photos turns into an endless manga about life on the web.

You may also like

Back to Top