Arabat Spit located in the northeast of the Crimean peninsula. Until 1955, the whole territory of the spit was a part of Crimean ASSR, and later its northern part was transferred to the Kherson region. The passing here boundary was conditional because it had separated the parts of one country. In March 2014, in one day, this borderline became a gray contour, a symbol, which used in maps to mark disputed territories. For Ukraine Crimea is a temporarily occupied territory, for the Russian Federation - it is a part of the country. The rest of the world in unequal parts either supports one of the parties or maintains neutrality. This series of photos was taken in Arabat Spit and represents a non military objects which can be easily taken as military ones in the night. The feeling of disorientation and clear knowing of situation at the same time – became true companions of locals.
4x5 X-RAY film 
Арабатська стрілка - це піщана коса розташована на північному сході Кримського півострова. До 1955-го року вся територія стрілки входила до складу Кримської ССР, але пізніше північну частину коси було включено до Херсонської області. Кордон, що проходив тут, був умовним, тому що відділяв частини однієї держави. У березні 2014-го року в один день цей умовний кордон перетворився на сірий контур - символ, яким у картографії позначають спірні території. Для України Крим став тимчасово окупованою територією, для РФ - новим суб’єктом федерації. Решта світу, у нерівних частинах, або підтримує одну із сторін, або зберігає нейтралітет. Ця серія світлин була зроблена на Арабатскій стрілці та представляє собою зображення невійськових об’єктів, які вночі легко прийняти за військові. Відчуття визначенності та дезорієнтації, що виникають одночасно, вірні супутники мешканців піщаної коси.
4x5 плівка для рентгенографії 

You may also like

Back to Top